teatoimeta.ee Report : Visit Site


 • Ranking Alexa Global: # 13,052,873

  Server:Apache/2...
  X-Powered-By:PHP/5.6.36

  The main IP address: 212.47.208.174,Your server Estonia,Parnu ISP:Radicenter OY  TLD:ee CountryCode:EE

  The description :toggle navigation skip to content avaleht uudised lasteaed parimad praktikad muusika ja liikumine kunstitegevused lapse arengu toetamine mina ja keskkond erivajadusega laps uuringud ideepank eriala la...

  This report updates in 20-Jun-2018

Technical data of the teatoimeta.ee


Geo IP provides you such as latitude, longitude and ISP (Internet Service Provider) etc. informations. Our GeoIP service found where is host teatoimeta.ee. Currently, hosted in Estonia and its service provider is Radicenter OY .

Latitude: 58.385879516602
Longitude: 24.497110366821
Country: Estonia (EE)
City: Parnu
Region: Parnumaa
ISP: Radicenter OY

the related websites

HTTP Header Analysis


HTTP Header information is a part of HTTP protocol that a user's browser sends to called Apache/2 containing the details of what the browser wants and will accept back from the web server.

Content-Length:9352
X-Powered-By:PHP/5.6.36
Content-Encoding:gzip
Vary:Accept-Encoding,User-Agent
Keep-Alive:timeout=5, max=99
Server:Apache/2
Connection:Keep-Alive
Link:; rel="https://api.w.org/"
Date:Wed, 20 Jun 2018 11:11:44 GMT
Content-Type:text/html; charset=UTF-8

DNS

soa:ns0.radicenter.eu. hostmaster.radicenter.eu. 2016120550 3600 900 1209600 3600
txt:"v=spf1 include:_spf.radicenter.eu ~all"
ns:ns0.radicenter.eu.
ns2.radicenter.eu.
ipv4:IP:212.47.208.174
ASN:3327
OWNER:CITIC CITIC Telecom CPC Netherlands B.V., EE
Country:DE
mx:MX preference = 10, mail exchanger = mail.teatoimeta.ee.

HtmlToText

toggle navigation skip to content avaleht uudised lasteaed parimad praktikad muusika ja liikumine kunstitegevused lapse arengu toetamine mina ja keskkond erivajadusega laps uuringud ideepank eriala lasteaiaõpetajale õpikud ja õppematerjalid meediakasvatus tea ja toimeta väljaanded eesti lasteaednike liit rahvusvaheline perekond lapse arengu toetamine lasteaiaga kohanemine hea laps tps ajaloost vilistlased sõna on… ajalooradadelt viimased postitused loe lähemalt go tolasteaed lasteaed põnev õppemängude kogu, mis seotud kelarõki õppe- ja kasvatusvaldkondadega, erivajadusega laps ning mitmekultuurilisus. go toperekond perekond kasulikke viiteid lapse arengu ja kohanemise kohta, samuti vihjeid, kuhu lastega minna ja millist harivat sisu neile pakkuda. go toeriala eriala eriala rubriik koondab enda alla kõik, mis seotud lasteaiaõpetaja tööga sh õppematerjalid, uuem kirjandus ning ka rahvusvaheline info. go toideepank ideepank kõik parimad praktikad, ideed ja mõtted leiad just siit rubriigist. põnevat avastamist! täiendkoolitused lasteaiaõpetajatele edasi kontakt kui soovid rohkem infot tea ja toimeta kohta! tiia õun toimetaja ruum: m-457 telefon: +372 619 9725 e-post: tiia.oun@tlu.ee vastuvõtuajad: kolmapäev 12.00-13.00 (vastuvõtule eelregistreerida e-maili teel). elyna nevski veebilehe haldur ja tehnilised küsimused ruum: m-454 telefon: +372 504 2135 e-post: elyna.nevski@tlu.ee vastuvõtuajad: esmaspäeviti 11.00-12.00 (kohtumine eelnevalt telefoni või e-posti teel kokku leppida!) “meie väikesele rahvusele on hariduse edu iseäranis tähtis, sest ainult iseseisvale rahvuslikule kultuurile tuginev väikeriik võib püsida ja püsima jääda teiste suuremate riikide keskel.” johannes käis “mida lapsed sinu arvates tingimata peavad tegema, seda kinnita nendes lakkamata harjutamise kaudu. see sünnitab neis harjumuse, mis kord juurdunud, mõjub iseenesest ja loomulikult ilma meeldetuletuseta.” peeter põld lennart meri: “ma mõtlen selle peale, et igal perekonnal on üks väga lihtne eesmärk: oma lapsed suureks kasvatada, näha oma lapselapsi ellu astumas. ja näiliselt see on kaugel poliitikast. tegelikult see ongi poliitika ainus mõte.” lennart meri viimased postitused tea ja toimeta kogumik – 24 üldoskuste mängu 5-7aastastele lastele tea ja toimeta väljaanded on ilmunud alates 1990. aastast tallinna pedagoogilise seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna eestvedamisel. peale tallinna pedagoogilise seminari liitumist tallinna ülikooliga tegeleb tea ja toimeta kogumike väljaannetega tallinna ülikooli haridusteaduste instituut. käesolev tea ja toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, read more about tea ja toimeta kogumik – 24 üldoskuste mängu 5-7aastastele lastele […] -- õppealajuhataja roll ja tööülesanded koolieelses lasteasutuses autor: marilin johanson tallinna ülikooli hariduse juhtimise magistrant marilin johanson uuris 2017. aastal oma magistritöös õppealajuhataja tööülesandeid ja rolli koolieelses lasteasutuses. mitmed uuringud on näidanud, et direktoritel on raskusi muude kohustuste kõrvalt pedagoogilise tegevuse eesmärgipärase ja süvendatud juhtimisega (hujala, waniganayake & rodd, 2013; moen & granrusten, 2014; pettai, 2011; palusoo, 2016). õppe- ja kasvatustegevuse juhtimisel read more about õppealajuhataja roll ja tööülesanded koolieelses lasteasutuses […] -- direktorite arvamused personali kaasamisest juhtimisse ja meeskonnatööst koolieelses lasteasutuses autorid: triin paur, ma, silvi suur, phd tallinna ülikooli alushariduse magistrant triin paur uuris 2017. aastal oma magistritöös personali kaasamist ja meeskonnatööd koolieelsetes lasteasutustes. uurimistöö probleem tulenes olukorrast, kus koolieelse lasteasutuse seadusest (1999) tulenevalt on direktori ülesanne juhtida koolieelset lasteasutust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga, kuid läbi viidud uuringutest on selgunud, et koolieelse lasteasutuse personal read more about direktorite arvamused personali kaasamisest juhtimisse ja meeskonnatööst koolieelses lasteasutuses […] -- koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest. autorid: jelizaveta lauri ma, silvi suur phd tallinna ülikooli alushariduse magistrant jelizaveta lauri uuris oma magistritöö raames koolieelse lasteasutuse direktorite arvamusi õpetajate professionaalse arengu toetamise kohta. õpetajate professionaalne areng on osa õpetajate kompetentsusnõuetest ja on vajalik alushariduse kvaliteedi tagamiseks (euroopa komisjon, 2014, 9.; oecd, 2016, 2.; õpetaja koolituse raamnõuded, 2000, § 16-17.) ühtlasi on oluline read more about koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest. […] -- tallinna vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse õpetajate valmisolek töötada keelekümblusõpetajana autor: siret kiis juhendaja: professor aino ugaste teisest rahvusest inimeste lõimumine eesti ühiskonda on vajalik ja seoses sellega on eesti keele õpetamine muukeelsele elanikkonnale pidevalt aktuaalne (kultuuriministeerium, s.a.). aastal 2007 alustati vene õppekeelega üldhariduskoolides üleminekut eesti keelsele aineõppele. uuringu “kakskeelne õpe vene õppekeelega koolis” (metslang, kibar, kitsing, koržel, krall & zabrodskaja, 2013) andmetel on aga read more about tallinna vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse õpetajate valmisolek töötada keelekümblusõpetajana […] -- lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate arvamused hariduslikest äppidest autor: kertu saare, tallinna ülikooli alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe üliõpilane juhendaja: elyna nevski msc, tlü haridustehnoloogia lektor tallinna ülikooli alushariduse bakalaureuse tudeng kertu saare uuris 2017. aastal oma bakalaureusetöö uuringu raames lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate arvamusi hariduslikest äppidest. uurimus lähtus probleemist, et tänapäeval on tehnoloogia üsna tavaline osa lapse elust (plowman & mcpake, 2013) ning koolieelse lapse põhitegevus read more about lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate arvamused hariduslikest äppidest […] -- algajate õpetajate kogemused üleminekul ülikoolist erialasele tööle autorid: kristel kiisk, alushariduse magistrant; tiia õun, eelkoolipedagoogika dotsent tallinna ülikooli alushariduse magistrant kristel kiisk uuris 2017. aastal oma magistritöö uuringu raames koolieelses lasteasutuses töötavate algajate õpetajate hinnanguid enda professionaalset arengule üleminekule ülikoolist erialasele tööle. uurimuse taustaks oli probleem, et üheltpoolt algajad õpetajad on omandanud professionaalse valmisoleku ja toimetuleku koolieelses lasteasutuses erialaseks tööks, kuid uuringud näitavad, et read more about algajate õpetajate kogemused üleminekul ülikoolist erialasele tööle […] -- 5-6 aastaste laste kehaline võimekus ja õpetajate arusaamad kehalisest aktiivsusest autorid: marju võrno ja maarika veigel; msc tallinna ülikooli alushariduse valdkonna magistrant marju võrno uuris oma magistritöös laste kehalist võimekust. uurimuse probleemiks oli vastuolu, kus koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) üldeesmärgi üheks osaks on toetada lapse kehalist arengut ja aktiivsust ning arusaama tervise hoidmise tähtsusest; lisaks on oluline arvestada igapäevaselt „liikumise“ valdkonna lõimimist õppe- ja kasvatustegevuse read more about 5-6 aastaste laste kehaline võimekus ja õpetajate arusaamad kehalisest aktiivsusest […] -- täiendkoolitused head lasteaiaõpetajad! ootame teid veel sel kevadel praktilistele täienduskoolitustele! 24. aprill loovmeetodid töös hev lastega koolieelses eas / maht 8 tundi eesmärk: tutvuda loovmeetodite rakendamise võimalustega lasteaias ning saada praktilised baasteadmised nende kasutamisest töös haridusliku erivajadusega lapsega. koolitajad: kadi lukanenok, ma, tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi lektor ja praktiseeriv logopeed, eesti lugemisühingu juhatuse liige ning mai sein-garcia, ma, tallinna ülikooli kasvatusteaduste dokto

URL analysis for teatoimeta.ee


http://www.teatoimeta.ee/uus//#content
http://www.teatoimeta.ee/uus/eriala/meediakasvatus/
http://www.teatoimeta.ee/uus/eriala/
http://www.teatoimeta.ee/uus/category/perekond/
http://www.teatoimeta.ee/uus//#carousel-homepage-latestnews
http://www.teatoimeta.ee/uus/category/laste/lapse-areng/
http://www.teatoimeta.ee/uus/categorylaste/
http://www.teatoimeta.ee/uus/eriala/eesti-lasteaednike-liit/
http://www.teatoimeta.ee/uus//mailto:info@teatoimeta.ee
http://www.teatoimeta.ee/uus/eriala/opikud-ja-oppematerjalid/
http://www.teatoimeta.ee/uus/categorylaste/kunstitegevused/
http://www.teatoimeta.ee/uus/2017/06/30/direktorite-arvamused-personali-kaasamisest-juhtimisse-ja-meeskonnatoost-koolieelses-lasteasutuses/
http://www.teatoimeta.ee/uus/category/laste/mina-ja-keskkond
http://www.teatoimeta.ee/uus/2017/05/09/5-6-aastaste-laste-kehaline-voimekus-ja-opetajate-arusaamad-kehalisest-aktiivsusest-ja/
http://www.teatoimeta.ee/uus/category/laste/muusika-ja-liikumine/

Whois Information


Whois is a protocol that is access to registering information. You can reach when the website was registered, when it will be expire, what is contact details of the site with the following informations. In a nutshell, it includes these informations;

Estonia .ee Top Level Domain WHOIS server

Domain:
name: teatoimeta.ee
status: ok (paid and in zone)
registered: 2010-07-04 07:10:50 +03:00
changed: 2015-12-17 07:58:35 +02:00
expire: 2017-12-16
outzone:
delete:

Registrant:
name: Tallinna Pedagoogiline Seminar
email: Not Disclosed - Visit www.internet.ee for webbased WHOIS
changed: 2010-12-15 14:29:00 +02:00

Administrative contact:
name: Eva Tulvi
email: Not Disclosed - Visit www.internet.ee for webbased WHOIS
changed: 2010-12-15 14:29:00 +02:00


Technical contact:
name: Allan Laal
email: Not Disclosed - Visit www.internet.ee for webbased WHOIS
changed: 2015-12-04 09:57:23 +02:00

Registrar:
name: Radicenter OÜ
url: www.radicenter.ee
phone: +372 5058656
changed: 2016-01-04 18:21:16 +02:00

Name servers:
nserver: ns2.netpoint.ee
nserver: ns0.netpoint.ee
changed: 2013-08-29 16:55:50 +03:00

Estonia .ee Top Level Domain WHOIS server
More information at http://internet.ee

SERVERS

  SERVER ee.whois-servers.net

  ARGS teatoimeta.ee

  PORT 43

  TYPE domain

DOMAIN

  NAME teatoimeta.ee

NSERVER

  NS2.RADICENTER.EU 90.191.43.198

  NS0.RADICENTER.EU 212.47.208.253

  REGISTERED yes

Go to top

Mistakes


The following list shows you to spelling mistakes possible of the internet users for the website searched .

 • www.uteatoimeta.com
 • www.7teatoimeta.com
 • www.hteatoimeta.com
 • www.kteatoimeta.com
 • www.jteatoimeta.com
 • www.iteatoimeta.com
 • www.8teatoimeta.com
 • www.yteatoimeta.com
 • www.teatoimetaebc.com
 • www.teatoimetaebc.com
 • www.teatoimeta3bc.com
 • www.teatoimetawbc.com
 • www.teatoimetasbc.com
 • www.teatoimeta#bc.com
 • www.teatoimetadbc.com
 • www.teatoimetafbc.com
 • www.teatoimeta&bc.com
 • www.teatoimetarbc.com
 • www.urlw4ebc.com
 • www.teatoimeta4bc.com
 • www.teatoimetac.com
 • www.teatoimetabc.com
 • www.teatoimetavc.com
 • www.teatoimetavbc.com
 • www.teatoimetavc.com
 • www.teatoimeta c.com
 • www.teatoimeta bc.com
 • www.teatoimeta c.com
 • www.teatoimetagc.com
 • www.teatoimetagbc.com
 • www.teatoimetagc.com
 • www.teatoimetajc.com
 • www.teatoimetajbc.com
 • www.teatoimetajc.com
 • www.teatoimetanc.com
 • www.teatoimetanbc.com
 • www.teatoimetanc.com
 • www.teatoimetahc.com
 • www.teatoimetahbc.com
 • www.teatoimetahc.com
 • www.teatoimeta.com
 • www.teatoimetac.com
 • www.teatoimetax.com
 • www.teatoimetaxc.com
 • www.teatoimetax.com
 • www.teatoimetaf.com
 • www.teatoimetafc.com
 • www.teatoimetaf.com
 • www.teatoimetav.com
 • www.teatoimetavc.com
 • www.teatoimetav.com
 • www.teatoimetad.com
 • www.teatoimetadc.com
 • www.teatoimetad.com
 • www.teatoimetacb.com
 • www.teatoimetacom
 • www.teatoimeta..com
 • www.teatoimeta/com
 • www.teatoimeta/.com
 • www.teatoimeta./com
 • www.teatoimetancom
 • www.teatoimetan.com
 • www.teatoimeta.ncom
 • www.teatoimeta;com
 • www.teatoimeta;.com
 • www.teatoimeta.;com
 • www.teatoimetalcom
 • www.teatoimetal.com
 • www.teatoimeta.lcom
 • www.teatoimeta com
 • www.teatoimeta .com
 • www.teatoimeta. com
 • www.teatoimeta,com
 • www.teatoimeta,.com
 • www.teatoimeta.,com
 • www.teatoimetamcom
 • www.teatoimetam.com
 • www.teatoimeta.mcom
 • www.teatoimeta.ccom
 • www.teatoimeta.om
 • www.teatoimeta.ccom
 • www.teatoimeta.xom
 • www.teatoimeta.xcom
 • www.teatoimeta.cxom
 • www.teatoimeta.fom
 • www.teatoimeta.fcom
 • www.teatoimeta.cfom
 • www.teatoimeta.vom
 • www.teatoimeta.vcom
 • www.teatoimeta.cvom
 • www.teatoimeta.dom
 • www.teatoimeta.dcom
 • www.teatoimeta.cdom
 • www.teatoimetac.om
 • www.teatoimeta.cm
 • www.teatoimeta.coom
 • www.teatoimeta.cpm
 • www.teatoimeta.cpom
 • www.teatoimeta.copm
 • www.teatoimeta.cim
 • www.teatoimeta.ciom
 • www.teatoimeta.coim
 • www.teatoimeta.ckm
 • www.teatoimeta.ckom
 • www.teatoimeta.cokm
 • www.teatoimeta.clm
 • www.teatoimeta.clom
 • www.teatoimeta.colm
 • www.teatoimeta.c0m
 • www.teatoimeta.c0om
 • www.teatoimeta.co0m
 • www.teatoimeta.c:m
 • www.teatoimeta.c:om
 • www.teatoimeta.co:m
 • www.teatoimeta.c9m
 • www.teatoimeta.c9om
 • www.teatoimeta.co9m
 • www.teatoimeta.ocm
 • www.teatoimeta.co
 • teatoimeta.eem
 • www.teatoimeta.con
 • www.teatoimeta.conm
 • teatoimeta.een
 • www.teatoimeta.col
 • www.teatoimeta.colm
 • teatoimeta.eel
 • www.teatoimeta.co
 • www.teatoimeta.co m
 • teatoimeta.ee
 • www.teatoimeta.cok
 • www.teatoimeta.cokm
 • teatoimeta.eek
 • www.teatoimeta.co,
 • www.teatoimeta.co,m
 • teatoimeta.ee,
 • www.teatoimeta.coj
 • www.teatoimeta.cojm
 • teatoimeta.eej
 • www.teatoimeta.cmo
Show All Mistakes Hide All Mistakes